Omzetbelasting en activiteitenbelasting – FAGG

Omzet- en activiteitenbelasting - FAGG

ACTUA

27 mei 2024

Het financieringssysteem voor de sector van de medische hulpmiddelen bestaat uit twee componenten:

  • De jaarlijkse heffing op basis van de omzet
  • De jaarlijkse bijdragen van de economische actoren (de activiteitenbelasting)
Image

1. De jaarlijkse heffing op basis van omzet* 

De omzetbelasting blijft beperkt tot de omzet die resulteert uit het ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen aan detailhandelaars en/of eindgebruikers op Belgisch grondgebied.

  • Een opticien is een detailhandelaar. De activiteiten als detailhandelaar zijn vrijgesteld van deze heffing.
  • Een opticien is ook een distributeur. Een opticien die eveneens medische hulpmiddelen levert aan detailhandelaars en/of eindgebruikers, zijn voor deze activiteiten wel onderworpen aan deze heffing. Enkel hun activiteiten als detailhandelaar zijn vrijgesteld.

Een eindgebruiker wordt gedefinieerd als ...
"Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, anders dan een distributeur, die een medisch hulpmiddel gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten."

Een detailhandelaar wordt gedefinieerd als ...
"Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die hulpmiddelen levert aan consumenten waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden hulpmiddelen verwerft of gebruikt."

Jaarlijkse omzet-aangifte
Iedere opticien moet voor 30 juni 2024 een aangifte indienen. De aangifte wordt ingediend via het webportaal van het FAGG. APOOB en BFO hebben een handleiding opgemaakt voor het correct invullen van de aangifte.

DOWNLOAD DE HANDLEIDING

2. DE ACTIVITEITENBELASTING* 

De activiteitenbelasting wordt gebaseerd op het aantal 'entiteiten' per activiteit, zoals aangegeven op het webportaal van het FAGG.

Het FAGG zal een voorstel tot heffing bezorgen, op basis van de informatie die bij hen bekend is op 15/04/2024. Indien de informatie niet correct is, kan je deze aanpassen op het webportaal via ‘mijn activiteiten’ tot en met 22 juni 2024. Na deze datum worden geen correcties meer in aanmerking genomen voor de eindfactuur van de activiteiten belasting 2024.


Op basis van dit diagram kan je het aantal entiteiten van je onderneming bepalen.

Als opticien ben je distributeur van medische hulpmiddelen en krijg je één entiteit toegewezen. De belasting voor één entiteit bedraagt €379.48.

Indien je je als distributeur geregistreerd hebt op het webportaal van het FAGG en in het formulier hebt aangegeven de Gids voor Autocontrole te volgen, staat je toegewezen entiteit op 0 (i.p.v. op 1).


Meer informatie vind je terug op de website van het FAGG en in de Q&A die aan de bijdrage is gewijd.