Nieuw Financieringssysteem van het FAGG

Nieuw Financierings-systeem van het FAGG

Actua

11 juli 2023

Het nieuwe financieringssysteem voor de sector van de medische hulpmiddelen bestaat uit twee componenten:

  1. De jaarlijkse heffing op basis van de omzet
  2. De jaarlijkse bijdragen van de economische actoren (de activiteiten belasting)
Image

1. De jaarlijkse heffing op basis van de omzet*

De omzetbelasting blijft beperkt tot de omzet die resulteert uit het ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen aan detailhandelaars en/of eindgebruikers op Belgisch grondgebied.

  • Detailhandelaars zelf blijven vrijgesteld van deze heffing.
  • Opticiens die een activiteit hebben als detailhandelaar, maar eveneens medische hulpmiddelen leveren aan detailhandelaars en/of eindgebruikers, blijven wel onderworpen aan deze heffing. Enkel hun activiteiten als detailhandelaar zijn vrijgesteld.

Een eindgebruiker wordt gedefinieerd als ...

"Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, anders dan een distributeur, die een medisch hulpmiddel gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten."

Een detailhandelaar wordt gedefinieerd als ...

"Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die hulpmiddelen levert aan consumenten waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden hulpmiddelen verwerft of gebruikt."

Let op: In tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld, is de omzetbelasting dus nog niet van toepassing op alle actoren en heeft zij geen betrekking op de totale omzet gerealiseerd in de sector van de medische hulpmiddelen.

Wat betekent dit concreet?

  • Indien je nog geen omzet-aangifte hebt ingediend, heb je nog tijd tot 15 september 2023. Hiervoor moet je het aangifte formulier opladen in het webportaal onder de rubriek mijn bijdragen.
  • Indien je al wel een omzet-aangifte hebt gedaan, zal je deze hoogst waarschijnlijk moeten corrigeren. Dit kan tot 15 september 2023 door de correctie aangifte op te laden in het webportaal onder de rubriek mijn bijdragen.
  • Vermoedelijk zullen de meesten onder jullie nu dus in de (correctie) aangifte moeten aanduiden:
    • Ik verklaar dat mijn totale omzetcijfer betreffende de medische hulpmiddelen voor activiteiten die heffingsplichtig zijn, lager dan €47.660,56. De heffingsplichtige activiteiten betreffen het ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen aan detailhandelaars en/of eindgebruikers op Belgisch grondgebied. 

2. De activiteiten belasting**

De activiteiten belasting wordt gebaseerd op het aantal 'entiteiten' per activiteit. Op basis van dit diagram kan je het aantal entiteiten van je onderneming bepalen.

Als opticien ben je distributeur van medische hulpmiddelen en krijg je één entiteit toegewezen. De belasting voor één entiteit bedraagt €367,11.

Indien je je als distributeur geregistreerd hebt op het webportaal van het FAGG en hebt aangegeven de Gids voor Autocontrole te volgen, word je vrijgesteld van deze activiteiten belasting.

Je kan alle informatie nalezen op de website van het FAGG. Het Apoob volgt dit ook op en houdt Flanders Opticians op de hoogte van verdere evoluties.